اکنون مسکن غیر متمرکز، بخاطر حق فاصله اجتماعی.

این دادخواست توسط بسیاری از ساکنان دو محل اقامت مشترک تهیه گردیده است. اما همچنین توسط پشتیبان ها و دوستانی که به آنها اهمیت می دهند، حمایت شده است. لطفا با ما همکاری کنید و از این دادخواست را پشتیبانی کنید.
امضا کنندگان اول


Rostock hilft e.V.
Libera M-V e.V. (angefragt)
IMUDI – Initiative Menschenrechte und Demokratie Iran
BDP MV (BUnd deutscher Pfadfinder Mecklenburg Vorpommern)
Beginen e.V. Der Rostocker Frauen Kulturverein
Alternatives Wohnen in Rostock e.V.
Zan Wa Jameah e.v.,Rostock

به شهردار شهر روستوک Claus Ruhe Madsen، سناتور امور اجتماعی Steffen Bockhahn,دفتر اجتماعی شهر رستوک

حتی پناهجویانی که متعلق به گروه خطر هستند، در حال حاضر مجبورند با سایر پناهندگان در دو محل اقامت در Straße Satower و همچنین در Langenort، حمام و آشپزخانه به صورت مشترک استفاده نمایند. مکان پناهندگان مقطعی از یک جامعه است. افراد جوان و پیر در آنجا زندگی می کنند، افراد کاملاً سالم، همچنان افرادی با مشکل تنفسی یا سیستم ایمنی ضعیف نیز وجود دارند. اگرچه ممنوعیت بازدید از اقامتگاه ها وجود دارد، همچنان افراد میتوانند به طور مثال مسکن را برای خرید ترک کنند – و این نباید به شکل دیگری باشد. بند کردن کامل رفت آمد اقامتگاه ممکن نبوده و ما آن را به عنوان یک تختی بزرگ در حقوق اساسی پناهندگان رد می کنیم.
شهر روستوک از طریق سخنگوی مطبوعاتی خود اعلام کرد که به دلیل کم بودن تعداد در دو اقامتگاه پناهجویان در روستوک، ممکن است که ساکنان بتوانند فاصله خود را حفظ کنند. به همین دلیل است که او هیچ دلیلی برای بیرون کردن افراد از این اقامتگاه ها و توزیع آنها در اماکن شخصی نمی بیند.
علاوه بر این، سناتور و شهردار ار طریق سخنگوی مطبوعات اعلام كردند كه فقط در صورت نیاز افراد آسیب پذیر به محل های دیگر توزیع خواهند شد. اما منظور از این چیست؟ آیا اقدامات درمانی فقط در صورتی انجام می شود

كه اولین مورد کرونا در اقامتگاه دیده شود؟
ما از سناتور مسئول Steffen Bockhahn ، دفتر رفاه اجتماعی Rostock و شهردار شهر Rostock می خواهیم: بازی با سلامتی افراد تحت حمایت را متوقف کنید. حق یکپارچگی جسمی بدون توجه به مذهب ، ملیت یا وضعیت اقامت برای همه افراد اعمال می شود. از شما می خواهیم: سرانجام ، برای پناهجویانی که متعلق به گروه خطر هستند ، آپارتمان تهیه کنید. اقامتگاه ها را تا حد خالی بسازید که پناهندگان حق مسافت را داشته باشند. در صورت ضرورت، از ظرفیت بسیاری از آپارتمان های خالی و اتاق های هتل استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که همه ساکنان روستوک ، صرف نظر از منشاء آنها، این حق و فرصت را دارند که خود را از کرونا محافظت کنند.

پس زمینه ها:
بسیاری از پناهندگان در دو محل اقامت روستاک نگران هستند و دیگر نمی خواهند وضعیت فعلی خود را در سکوت بپذیرند. آنها البته خواستار این هستند که خود را مانند هر شخص دیگر در مقابل کرونا محافظت کند. بنابراین، بسیاری از آنها اکنون متقاضی آپارتمان خود هستند.
در حال حاضر معمولاً فقط دو نفر در یک اتاق زندگی می کنند ، اما معمولاً 6 نفر که اغلب اوقات یکدیگر را نمی شناسند، یک حمام و یک آشپزخانه به اشتراک می گذارند. یک زمین بازی بسته مانع از بازی کودکان در حیاط نمی شود. رعایت کردن فاصله در هر دو مکان تقریباً غیرممکن است.
این دادخواست توسط بسیاری از ساکنان دو محل اقامت مشترک تهیه گردیده است. اما همچنین توسط همکاران و دوستانی که به آنها اهمیت می دهند ، حمایت شده است. لطفا با ما همکاری کنید و از این دادخواست را پشتیبانی کنید.